Keutamaan fadillah membaca Sholawat Nabi dan Sholawat Nariyah

Fadilah ,keutamaan membaca shalawan Atas Nabi dan Shalawat Nariyah.
Dengan masuknya Bulan Maulid atau dalam bahasa arab disebut bulan Rabiul Awal yang memiliki banyak sekali keutamaan yang lebih diantara bulan- bulan  lainya,
Bulan Rabiul Awwal lebih dikenal dikalangan Muslim Indonesia dengan  nama Bulan Maulid.
Maulid sendiri  mempunyai arti(hari kelahiran) Nabi Muhammad SAW.
Dalam kaitan datangnya Bulan Robi`ul Awal atau Bulan Maulid, kali ini saya akan sedikit mengupas tentang keutamaan membaca sholawat Nabi serta fadillah sholawat Nariyah.
Bershalawat Atas Nabi Muhammad SAW  merupakan salah satu ibadah yang sangat agung.
Bershalawat AtasNabi termasuk dalam amalan-amalan ringan yang sangat besar pahala dan keutamaannya.
Dari itu ,bisa kita lihat banyaknya jam'iyah shalawat yang tidak lain hanyalah bertujuan agar mendapat syafaat Nabi SAW.
Bersholawat Atas Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar juga merupakan bukti kecintaan kita terhadap Baginda Nabi shalallahu alihi wasalam.
Berikut ini kami akan sebutkan 9 keutamaan bersholawat kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam:
1.Diutamakan Saat Kiamat.
Seseorang yang secara rutin membacakan shalawat, maka disaat kiamat nanti akan lebih diutamakan dari sekian banyak orang yang lainnya yang merupakan fadhilah shalawat.
“ Sesungguhnya lebih utama bagiku manusia besok pada hari kiamat, adalah mereka yang lebih banyak membaca Shalawat kepadaku.“ (HR. Turmudzi dari Ibn’ Mas’ud Ra)

2. Mendatangkan Rahmat dan Kurnia Allah SWT.
Doa dan juga permohonan akan memberikan pengaruh baik untuk mendatangkan rahmat serta karunia dari Allah SWT.
Shalawat sendiri merupakan doa agar keinginan tercapai, sehingga seseorang yang bershalawat juga berarti sudah mengundang kedatangan dari karunia serta segala nikmat dari Allah SWT.

3. Memperoleh Nilai Kebanggaan Tersendiri
Rasulullah SAW sangat menyenangi shalawat sehingga beliau juga bersabda, “Sesungguhnya aku membanggakan adanya kalian kepada umat-umat yang lainnya.“
Sebagai umat yang sangat dibanggakan Allah SWT, sudah sepantasnya kita juga mencintai Rasulullah SAW dengan cara selalu menyebutkan nama beliau setiap kali bersholawat untuk-nya.

4. Mendekatkan Diri Pada Allah SWT
Allah SWT pernah bertitah pada Nabi Musa As jika apabila beliau ingin Allah lebih dekat pada Nabi Musa, maka Allah SWT memerintahkan beliau untuk banyak bersholawat.
“Wahai Musa, apakah kamu ingin agar Aku lebih dekat kepadamu daripada kedekatan ucapan kepada lidahmu, daripada bisikan hatimu dari hatimu sendiri, daripada ruhmu ke badanmu dan daripada cahaya matamu pada matamu ?“
Musa as. menjawab, “ Ya, wahai Tuhanku. “ Lalu Tuhan berfirman, “ Maka perbanyaklah membacakan shalawat untuk Nabi Muhammad SAW.

5. Diangkat 10 Derajat dan Dihapus 10 Keburukan
Sholawat yang dilakukan 1 kali saja sudah akan mendatangkan pengangkatan 10 derajat orang tersebut dan juga dihapuskan 10 kali kesalahan. Bisa dibayangkan jika sholawat dilakukan secara terus menerus, maka akan banyak kesalahan yang dihapus dan juga pengangkatan derajat berkali kali lipat.
Abas bin Malik berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, “Barang siapa yang bershalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali da dihapus darinya sepuluh kesalahan, diangkat baginya sepuluh derajat.“ (HR. An-Nasa’i)
Menolak Bencana dan Pemenuhan Hajat
Beberapa sholawat juga mempunyai manfaat khusus yang berbeda untuk setiap pembacanya. Salah satunya adalah sholawat Munjiyat yang sangat berguna untuk menolak segala sesuatu bencana, menghadapi musibah dalam Islam sekaligus pemenuhan hajat yang terbilang besar bahkan untuk kebutuhan mendesak dengan menggunakan cara tertentu yang sudah ditetapkan.

6. Ada Disisi Nabi Saat Sakratul Maut
Seseorang yang secara teratur membacakan sholawat juga memiliki keutamaan berupa penghargaan yang sangat besar dimana Nabi Muhammad akan hadir di sisi orang tersebut saat sedang menghadapi sakratul maut.

7. Diberikan Pengampunan Dosa
Membacakan sholawat juga akan memberikan pengampunan dosa besar dalam Islam yang didasari dengan keimanan seorang mukmin, kecintaan dan juga keikhlasan di saat membacakan sholawat tersebut.
“Wahai Abu Kahil, barang siapa membaca shalawat untukku setiap hari sebanyak tiga kali dan setiap malam sebanyak tiga kali, karena cinta dan rindu kepadaku, maka Allah SWT mewajibkan atas diri-Nya untuk mengampuni dosa-dosanya pada malam dan hari tersebut.” (HR Ibnu Abi Ashim dan Ath-Thabrani)

8. Menjauhkan Kefakiran dan Mendekatkan Keberkahan
Seseorang yang membacakan sholawat juga akan mendapatkan keutamaan berupa dijauhkan dari kefakiran dan juga mendapatkan kelimpahan keberkahan dan juga kebaikan.

9. Mendapatkan Keberkahan Turun Temurun
Bagi mereka yang sering membacakan sholawat juga akan mendapatkan kebaikan serta keberkahan yang melimpah bahkan sampai ke anak dan cucu mereka.
“Membaca shalawat untuk Rasulullah akan melimpahkan keberkahan pada orang yang membaca shalawat, anak-anaknya dan cucu-cucunya." (Al- Hadits).

~Brangsiapa bersholawat kepada Nabi Muhammad satu kali, maka Allah akan bersholawat kepadanya sepuluh kali sholawat.
Hal ini berdasarkan hadits shohih berikut ini:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda:

ﻣَﻦْ ﺻَﻠَّﻰ ﻋَﻠَﻲَّ ﺻَﻠَﺎﺓً ﻭَﺍﺣِﺪَﺓً ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻋَﺸْﺮًﺍ

"Barangsiapa yang mengucapkan sholawat kepadaku satu kali, maka Allah mengucapkan sholawat kepadanya 10 kali." (HR. Muslim no. 408)

~Bersholawat kepada Nabi SAW satu kali akan menghapuskan 10 kesalahan dan meninggikan 10 derajat.
Hal ini berdasarkan hadits shohih berikut ini:

Dari Anas bin Malik Radhiyallaahu ‘anhu, bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda:

ﻣَﻦْ ﺻَﻠَّﻰ ﻋَﻠَﻲَّ ﺻَﻠَﺎﺓً ﻭَﺍﺣِﺪَﺓً ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻋَﺸْﺮَ ﺻَﻠَﻮَﺍﺕٍ ﻭَﺣُﻄَّﺖْ ﻋَﻨْﻪُ ﻋَﺸْﺮُ ﺧَﻄَﻴَﺎﺕٍ ﻭَﺭُﻓِﻌَﺖْ ﻟَﻪُ ﻋَﺸْﺮُ ﺩَﺭَﺟَﺎﺕٍ

"Barangsiapa yang bersholawat kepadaku satu kali, maka Allah bersholawat kepadanya 10 kali shalawat, dihapuskan darinya 10 kesalahan, dan ditinggikan baginya 10 derajat."
 (HR. an-Nasa’i, III/50 dan dinyatakan Shohih oleh Syaikh al-Albani).

~Barangsiapa bersholawat kepada Nabi 10 kali dipagi dan sorre hari, maka ia berhak mendapatkan syafa’at Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam pada
hari kiamat.
Hal ini berdasarkan hadits shohih berikut ini:

Dari Abu Ad-Darda Radhiyallaahu ‘anhu, bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda:

ﻣَﻦْ ﺻَﻠَّﻰ ﻋَﻠَﻲَّ ﺣِﻴﻦَ ﻳُﺼْﺒِﺢُ ﻋَﺸْﺮًﺍ ﻭَﺣِﻴﻦَ ﻳُﻤْﺴِﻲ ﻋَﺸْﺮًﺍ ﺃَﺩْﺭَﻛَﺘْﻪُ ﺷَﻔَﺎﻋَﺘِﻲ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ

"Barangsiapa yang bersholawat kepadaku di pagi hari 10 kali dan di sore hari 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat."
 (HR. ath-Thabrani).

~Bersholawat kepada Nabi Muhammad merupakan salah satu sebab terkabulnya doa.

Hal ini berdasarkan hadits shohih berikut ini:

Dari Anas bin Malik Radhiyallaahu ‘anhu, bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda:

ﻛُﻞُّ ﺩُﻋَﺎﺀٍ ﻣَﺤْﺠُﻮﺏٌ ﺣَﺘَّﻰ ﻳُﺼَﻠِّﻲ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ

"Setiap doa tertutup (terhalang dari pengabulannya) hingga ia bershalawat kepada Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam."
 (HR. ad-Dailami).
Dan juga Berdasarkan hadits Fadholah bin ‘Ubaid Radhiyallaahu ‘anhu,ia berkata:
 "Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki berdoa dalam shalatnya lalu tidak bershalawat kepada Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, "Orang ini tergesa-gesa." Kemudian beliau memanggil dan berkata kepadanya:

ﺇِﺫَﺍ ﺻَﻠَّﻰ ﺃَﺣَﺪُﻛُﻢْ ﻓَﻠْﻴَﺒْﺪَﺃْ ﺑِﺘَﺤْﻤِﻴﺪِ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَﺍﻟﺜَّﻨﺎﺀِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺛُﻢَّ ﻟْﻴَﺼَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ﺛُﻢَّ ﻟْﻴَﺪْﻉُ ﺑِﻤَﺎ ﺷَﺎﺀَ

"Apabila salah seorang dari kalian berdoa, maka hendaklah dia memulainya dengan memuji Allah dan mengagungkan-Nya, kemudian bershalawatlah kepada Nabi, lalu berdoa lah dengan apa yang dia kehendaki."
(HR. at-Tirmidzi, Abu Dawud, an-Nasa’i).

~Bersholawat kepada Nabi Muhammad, berarti ia telah melaksanakan perintah Allah ta’ala
Firman Allah swt :

ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﻣَﻠَﺎﺋِﻜَﺘَﻪُ ﻳُﺼَﻠُّﻮﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ﻳَﺎﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺀَﺍﻣَﻨُﻮﺍ ﺻَﻠُّﻮﺍ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠِّﻤُﻮﺍ ﺗَﺴْﻠِﻴﻤًﺎ

"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya" (QS. Al-Ahzab: 56)

Makna sholawat Allah kepada Nabi dan hamba-Nya ialah pujian dan sanjungan Allah kepadanya di hadapan para malaikat yang mulia yang berada di sisi-Nya. Sedangkan makna sholawat Para malaikat kepada Nabi dan orang-orang yang beriman ialah Doa.
Maksudnya para malaikat mendoakan kebaikan dan memohonkan ampunan kepada Allah bagi Nabi shallallahu alai wasallam dan kaum mukminin.
Bersholawat kepada Nabi dengan membaca shalawat Nariyah atau Shalawat Tafrijiyah,mempunyai fadillah atau Khasiat tersendiri. Shalawat Nariyah atau Shalawat Tafrijiyah - Salah satu shalawat yang sangat terkenal dan banyak diamalkan oleh umat islam adalah shalawat Tafrijiyah.

Berikut adalah keutamaan atau fadillah dan bacaan Sholawat Nariyah:
Berikut Fadilah dan keitamaan membaca shalawat Nariyah:

1. Jika dibaca 41 kali, 100 kali, atau lebih, maka Allah akan membebaskannya dari berbagai macam kesulitan, kesusahan, dan kesedihan.

2. Membaca sholawat Nariyah  4444 kali, maka apa yang jadi hajatnya akan Allah kabulkan.

3. Jika dibaca 11 kali secara rutin/istiqomah setiap hari, maka rizkinya seakan-akan turun dari langit secara langsung.

4. Jika dibaca setiap selesai shalat fardhu 11 kali, dan istiqomah dalam membacanya, maka rizkinya akan selalu ada/tidak pernah terputus, derajatnya akan ditinggikan, dan dia akan diberi kekuasaan yang mencukupi.

5. Jika dibaca 313 kali, maka dia akan mendapatkan anugerah yang tidak bisa disifati oleh ahli sifat, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah teringinkan oleh hati.
Baca Juga:Bertemu Rasulullah Nabi Muhammad SAW didalam Mimpi dan Alam sadar
Bacaan dan Arti Sholawat Nariyah:

ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﺻَﻼَﺓً ﻛَﺎﻣِﻠَﺔً ﻭَﺳَﻠِّﻢْ ﺳَﻼَﻣﺎً ﺗَﺎﻣًّﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺗَﻨْﺤَﻞُّ ﺑِﻪِ ﺍﻟْﻌُﻘَﺪُ ﻭَﺗَﻨْﻔَﺮِﺝُ ﺑِﻪِ ﺍﻟْﻤﻜُﺮَﺏُ ﻭَﺗُﻘْﻀَﻰ ﺑِﻪِ ﺍﻟْﺤَﻮَﺍﺋِﺞُ ﻭَﺗُﻨَﺎﻝُ ﺑِﻪِ ﺍﻟﺮَّﻏَﺎﺋِﺐُ ﻭَﺣُﺴْﻦُ ﺍﻟْﺨَﻮَﺍﺗِﻢِ ﻭَﻳُﺴْﺘَﺴْﻘَﻰ ﺍﻟْﻐَﻤَﺎﻡُ ﺑِﻮَﺟْﻬِﻪِ ﺍﻟْﻜَﺮِﻳﻢِ ﻭَﻋَﻠﻰ ﺁﻟِﻪِ ﻭَﺻَﺤْﺒِﻪِ ﻓِﻲ ﻛُﻞِّ ﻟَﻤْﺤَﺔٍ ﻭَﻧَﻔَﺲٍ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﻛُﻞِّ ﻣَﻌْﻠُﻮﻡٍ ﻟَﻚَ

Artinya :
Ya Allah, limpahkanlah shalawat yang sempurna dan curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami Nabi Muhammad, yang dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan dapat terpenuhi, dan semua yang didambakan serta husnul khatimah dapat diraih, dan berkat dirinya yang mulia hujanpun turun, dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya serta para sahabatnya, di setiap detik dan hembusan nafas sebanyak bilangan semua yang diketahui oleh Engkau.
Sumber Buku:(kitab Khozinatul asror)
Baca selengkapnya tentang Shalawat tanfijiyyah (Nariyah)
Demikian sekilas tentang Keutamaan Bulan Robiul Awal atau Maulud
dan keutamaan serta fadillah membaca Sholawat Atas Nabi dan sholawat Nariyyah.
semoga bisa menambah kecintaan kita terhadap Beliau Nabi Agung Muhammad salallahu `alaihi wasalam.

0 Response to "Keutamaan fadillah membaca Sholawat Nabi dan Sholawat Nariyah "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel